Sokeriseuranta-palveluiden rekisteriseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Sokeriseuranta-palveluiden tietojen muodostamalle henkilörekisterille.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Laukka Solutions Oy (2562196-2). Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö on Mika Haulo, sähköposti mika@haulo.fi, puh. 040 538 5441.

2. Annettujen tietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättyjä tietoja käytetään neljään eri tarkoitukseen:

Keräämämme tiedot ovat joko oleellisia palvelun toiminnan kannalta tai tietoja, joita voimme käyttää lisäominaisuuksien tarjoamiseen.

3. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Jokaiselta verkkopalvelun käyttäjän osalta tallennetaan seuraavat käyttäjän antamat tiedot:

Nämä tiedot ovat osa käyttäjätunnusten toiminnallisuutta, joiden osana rekisteriin tallentuu teknisistä syistä myös

Lisäksi käyttäjä voi tallentaa rekisteriin seuraavat tiedot:

Osa Sokeriseuranta-palveluista voi asettaa näitä tietoja pakollisiksi. Maksullisten palveluiden kohdalla myös laskutustiedot ovat pakolliset. Niiltä henkilöiltä, jotka eivät käytä verkkopalvelua mutta jotka käyttävät muita Sokeriseuranta-palveluita, rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka palvelun toimittamisen kannalta ovat tarpeellisia.

4. Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä ja tämän valtuuttamat henkilöt voivat käyttää rekisterin sisältöä palveluiden toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjä ei luovuta tunnistettavia tietoja kolmansille osapuolille ilman käyttäjän nimenomaista pyyntöä. Anonymisoituja tai muuten tunnistamattomaksi tehtyjä tietoja voidaan luovuttaa tutkimus- tai markkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille tuomioistuimen määräyksellä.

5. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman käyttäjän pyyntöä. Jos palveluntarjoajan ja asiakkaan välisissä keskusteluissa käytetään esimerkiksi Skypeä tai muuta vastaavaa menetelmää, on mahdollista että tietoja siirtyy Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Sokeriseuranta saattaa myös teettää tiedonkäsittelyä alihankintana tai jakaa tietojasi kolmansien osapuolien kanssa maassa, joka on jokin muu kuin kotimaasi (mutta joka kuitenkin on EU:n tai ETA:n jäsenmaa tai Sveitsi). Tästä johtuen henkilötietojasi saattavat koskea tietosuojalait, jotka eroavat kotimaasi lainsäädännöstä.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat pilvipalvelussa, joka on vahvasti salattu teknisin suojakeinoin. Tallennettuja tietoja pääsevät käsittelemään vain Laukka Solutions Oy:n työntekijät ja Sokeriseuranta-verkkopalvelun ylläpitäjät.